หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ร่วมประชุมหารือการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี ค.ศ.2034
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ร่วมประชุมหารือการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี ค.ศ.2034

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-05-06 14:36:34

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เม.ย.2565 ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬา และ ดร.อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุมหารือการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี ค.ศ.2034 ร่วมกับ นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ที่กรมพลศึกษา