หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุม ความคืบหน้าในการเปิดหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการการกีฬา (ระบบการศึกษาทางไกล)
ประชุม ความคืบหน้าในการเปิดหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการการกีฬา (ระบบการศึกษาทางไกล)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-05-17 10:07:26


วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ และคณาจารย์ประจำหลักสูตหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการการกีฬา (ระบบการศึกษาทางไกล) เข้าร่วมประชุม ความคืบหน้าในการเปิดหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการการกีฬา (ระบบการศึกษาทางไกล) ณ ห้องประชุม อาคาร ๒๙ ชั้น ๒ และผ่านโปรแกรม Zoom Meetting