หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศ สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา
บรรยากาศ สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-05-17 10:02:55


บรรยากาศ สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเป็นการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)