หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมชมนิทรรศการ Mini Museum เรื่องเล่า "วิถีชาวบ้าน ผสมผสานวัฒนธรรมชาววัง"
ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมชมนิทรรศการ Mini Museum เรื่องเล่า "วิถีชาวบ้าน ผสมผสานวัฒนธรรมชาววัง"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-05-17 10:05:56


วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติชมนิทรรศการ Mini Museum เรื่องเล่า "วิถีชาวบ้าน ผสมผสานวัฒนธรรมชาววัง" ณ บริเวณตำหนักอาทรทิพยนิวาสน์ และตำหนักจุฑารัตนาภรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา