หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-17 11:51:38

16 กรกฏาคม 2654 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google meet

www.cim.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th