หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรอบรม หลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) Digital Marketing สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจยุค New Normal
หลักสูตรอบรม หลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) Digital Marketing สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจยุค New Normal

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-06-20 08:58:12• ยิงเป้าทางการตลาด

หลักสูตรอบรม หลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) Digital Marketing สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจยุค New Normal

ค่าสมัครการอบรมเพียง 100 บาท เท่านั้น

 • วันที่ 1 สร้างโปรไฟล์ ให้สุดปัง

 • วันที่ 2 เทคนิคการ ตัดต่อ ตกแต่งภาพ สุดคูล

 • วันที่ 3 สร้าง Content Marketing ระดับเทพ

 • วันที่ 4 ยิงแอด Facebook ให้ตรงกลุ่ม

 • วันที่ 5 สูตรเพิ่มยอดขายใน Shopee 

*ได้รับใบประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

*** พิเศษผู้ผ่านการอบรมสามารถเทียบโอนรายวิชาในสาขา การตลาดดิจิทัล ได้ 6 หน่วยกิต (จากปกติเทียบโอนได้ 3 หน่วยกิต)