หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุมรายงานการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุมรายงานการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-09-06 13:12:17วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.  รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมรายงานการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet