หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-20 16:15:26


วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2564 โดย รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร โดย ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กล่าวต้อนรับนักศึกษา โดยโครงการดังกล่าว จัดด้วยระบบออนไลน์   Zoom Cloud Meeting  

www.cim.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th