หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.​บัณฑิต​ ผังนิรันดร์​ เข้าร่วม​ประชุม​สภาวิชาการ​มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ (วาระพิเศษ) ครั้งที่1​/2564
รศ.ดร.​บัณฑิต​ ผังนิรันดร์​ เข้าร่วม​ประชุม​สภาวิชาการ​มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ (วาระพิเศษ) ครั้งที่1​/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-09-06 13:17:50


วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (วาระพิเศษ) ครั้งที่1/2564 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Google meet