หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ประธานเปิดการประชุม แนวทางการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ประธานเปิดการประชุม แนวทางการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-09-06 15:17:46วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และร่วมรับฟังการประชุม เรื่อง แนวทางการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดย ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  เป็นการผลักดันเพื่อให้คณาจารย์ภายในวิทยาลัยฯได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนและทราบถึงวิธีการเสนอขอโครงการได้อย่างละเอียดและขับเคลื่อนการขอเสนอทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการบริการวิชาการ และทีมสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนามาให้ความรู้และตอบข้อซักถามในครั้งนี้เป็นอย่างดี