หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-09-06 13:45:17วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน รศ.ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2564  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google meet