หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-09-02 16:27:03


วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของฝ่ายทุกฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น 2 อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร37)

#SSRU