หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าสอนนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในรายวิชา DCA 8603 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการสื่อสาร
ศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าสอนนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในรายวิชา DCA 8603 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการสื่อสาร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-05-02 13:17:40

วันเสาร์ ที่ 1 พ.ค.2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าสอนนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารได้บรรยาย ในรายวิชา DCA 8603 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการสื่อสาร  โดยจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบ Zoom