หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร อาจารย์ ว.นวัตกรรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี
ผู้บริหาร อาจารย์ ว.นวัตกรรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-11-22 09:12:56วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเครือข่าย พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปรรณวัฒน์ ชูวิเชียร และอาจารย์ธีรพงศ์ พงษ์เพ็ง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี" โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สสส กรมประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และภาคีเครือข่าย โดยมอบธงสัญลักษณ์ความปลอดภัยบนทางม้าลายแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และพ.ต.ท.ศุภฤกษ์ ตรีเจตน์ รอง ผกก.จร.สน.สามเสน จากนั้นร่วมกันทำกิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์สร้างจิตสำนึกผู้ขับขี่ให้หยุดรถตรงทางม้าลาย และกิจกรรมทาสีบริเวณทางม้าลายสามมิติ ณ ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร