หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต จัด Consult วิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1/2566
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต จัด Consult วิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-03-17 10:50:32


หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  จัด Consult วิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 8 ก.พ. 2566 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.กุญชรี ค้าขาย   อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ พร้อมด้วย ดร.จิราภรณ์ สวัสดิรักษ์  จัดConsult วิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1/2566

       โดยมีนักศึกษาจีน ปรัชญาญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ รุ่น 3 จำนวน 5 คน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ(อาคาร 37) ชั้น 2 ห้อง 3729

สุดารัตน์: รายงาน/ถ่ายภาพ