หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมดำเนินงานทบทวน ปรับปรุง วิสัยทัศน์ และแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ
การประชุมดำเนินงานทบทวน ปรับปรุง วิสัยทัศน์ และแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-03-17 10:40:59การประชุมดำเนินงานทบทวน ปรับปรุง วิสัยทัศน์ และแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ 

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์  สิทธิวรงค์ชัย  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดการประชุมดำเนินงานทบทวน ปรับปรุง วิสัยทัศน์ และแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ (คณะกรรมการชุดผู้บริหารวิทยาลัย) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร37) ชั้น 2

พีชญาณัท  : ถ่ายภาพ/รายงาน

Meeting to review, improve, vision, and other guidelines

Wednesday, February 8, 2023, College of Innovation and Management led by Assistant Professor Dr. Cholapatsorn Sithiwarongchai Dean of the College of Innovation and Management Hold a meeting to review, improve, vision, and other guidelines (College Board of Directors) in the College of Innovation and Management conference room. Hewadee Pitak Building (Building 37), 2nd Floor

Peachayanut: Photographer/Reporter