หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ต้อนรับนักศึกษาจีนในความดูแลและให้คำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์
ต้อนรับนักศึกษาจีนในความดูแลและให้คำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-03-17 10:53:01

ต้อนรับนักศึกษาจีนในความดูแลและให้คำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์

วันที่ 9 กพ. 2566 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.นิยม สุวรรณเดช อาจารย์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ  ต้อนรับนักศึกษาจีนในความดูแลและให้คำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่น 3 จำนวน 4 ราย