หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-09-06 13:32:14


วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต รายชื่อดังนี้

คนที่1 นายวัชพล เกตุสุภะ

คนที่2 นายนริส สาครนาวิน

โดยการจัดสอบดังกล่าว จัดขึ้นด้วยระบบออนไลน์ Zoom meeting