หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินโครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2565
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินโครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-05-17 10:13:58

วันศุกร์ ที่ 6 พ.ค.2565 รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินโครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 โดยเข้าร่วมการประชุมในระบบออนไลน์ google meet