หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กลุ่ม CIM Support วิทยาลัยนวัตกรรมฯ กลุ่มย่อย 1 การบริหารจัดการสำนักงานด้วยเทคโนโลยี
กลุ่ม CIM Support วิทยาลัยนวัตกรรมฯ กลุ่มย่อย 1 การบริหารจัดการสำนักงานด้วยเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-01-16 09:59:49

????กลุ่ม CIM Support วิทยาลัยนวัตกรรมฯ กลุ่มย่อย 1 การบริหารจัดการสำนักงานด้วยเทคโนโลยี ????


???????? วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 11.00-11.30 น. กองนโยบายและแผนจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 โดยกลุ่ม CIM Support วิทยาลัยนวัตกรรมฯ กลุ่มย่อย 1 การบริหารจัดการสำนักงานด้วยเทคโนโลยี ได้นำเสนอหัวข้อแลกเปลี่ยนและแผนการดำเนินงานในเรื่อง ????"การบริหารจัดการสำนักงานด้วยเทคโนโลยี"???? และ ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี ได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของกลุ่ม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
(จัดโดย : ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้)
- ฝอยทอง สาครวรรณศักดิ์ : รายงาน/ภาพ
#กองนโยบายและแผน
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#SSRU
www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th