หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมและมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมและมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-01-16 10:37:00


ดร.กิตติพงษ์ โพธิมู อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมและมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ที่ผ่านมา
#SSRU