หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-09-06 13:35:3125 สิงหาคม 2564 รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 8/2564 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน โดยเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)