หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-05-11 12:14:29

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566

             วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566  เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 

สโรชา บินอับดุลเลาะ : ถ่ายภาพ

พีชญาณัท ก้อนทองคำ  : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

The meeting of the Graduate School Board of Directors meeting No. 4/2023

     On Monday, April 24, 2023, at 0830 a.m. Asst.Prof.Dr. Cholpassorn Sitthiwarongchai, dean of College of Innovation and Management attended the Graduate School Board of Directors Meeting No. 4/2023, which was presided over by Assoc.Prof.Dr.Chutikarn Sriviboon, President of Suan Sunandha Rajabhat University at the meeting room, building 31, 5th floor.

Photos by Sarocha Bin Abdullah

Reported by Peechayanut kontongkum 

The College of Innovation and Management's Public Relations team