หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "การใช้ MarTech วิเคราะห์คู่แข่ง"
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "การใช้ MarTech วิเคราะห์คู่แข่ง"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-03-17 10:36:20

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม

"การใช้ MarTech วิเคราะห์คู่แข่ง"

บรรยายโดย 

อาจารย์ภากร กัทชลี 

อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เจ้าของเพจ "อ้ายจง" 

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 13.00 – 17.00 น.

ลงทะเบียน https://bit.ly/dmkssru12feb23

จัดโดย สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา