หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2/2565
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-05-17 09:56:20วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์ คณบดีฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ครั้งที่ 2/2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม โดยจัดการประชุมแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด19