หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-05-17 09:59:03วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและกาจัดการ เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 และในรูปแบบออนไลน์ Google Meet