หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ว.นวัตกรรมฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ว.นวัตกรรมฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-09-06 13:41:13วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  รามนัฎ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง  ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings