หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และทำบุญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และทำบุญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-01-11 15:09:43

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และทำบุญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

       วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  จัดพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และกลับมามีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว  และทำบุญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมเพรียงกันในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3729 ชั้น 2 อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร37)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร