หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ว.นวัตกรรมฯ สวนสุนันทา ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอเซีย ลาดกระบัง (ภายใต้สมาคม ฮากกา) เพื่อจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
ว.นวัตกรรมฯ สวนสุนันทา ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอเซีย ลาดกระบัง (ภายใต้สมาคม ฮากกา) เพื่อจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (หลักสูตรต่อเนื่อง)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-11-22 09:17:11

วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ผศ.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเครือข่าย อาจารย์พาโชค เลิศอัศวภัทร หัวหน้าสาขาการจัดการอีสปอร์ต อาจารย์สถาปัตย์ กิลาโส หัวหน้าสาขาการตลาดดิจิทัล ผศ.เอกณรงค์ วรสีหะ หัวหน้าสาขาการจัดการคุณภาพ และอาจารย์ธีรพงศ์ พงเพ็งษ์ หัวหน้าสาขาการจัดการการท่องเที่ยว ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอเซีย ลาดกระบัง (ภายใต้สมาคม ฮากกา) เพื่อจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (หลักสูตรต่อเนื่อง)  เพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา และเปิดโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมย่านลาดกระบัง และจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกอีกด้วย