หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าพบ อาจารย์ คมสัน ธรรมนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อหารือกา
อาจารย์ ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าพบ อาจารย์ คมสัน ธรรมนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อหารือกา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-01-11 16:08:38


อาจารย์ ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าพบ อาจารย์ คมสัน ธรรมนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อหารือการเข้าแนะแนวหลักสูตรระดับในระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการให้แก่นักเรียน โรงเรียนสามชุกรัตรโภคาราม รวมทั้งหารือแนวทางการสร้างเครื่อข่ายโรงเรียนพันธมิตรกับทางวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ