หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายแนะแนวศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และการลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี
ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายแนะแนวศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และการลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-11-22 09:28:58


วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วย  ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน และ ผศ.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเครือข่าย ได้ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายแนะแนวศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และการลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ผ่องใส ถาวรจักร์ มาเข้าร่วมประชุมเพื่อให้เสนอแนะและแนวทางในการดำเนินงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร37)