หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ภัสรา สิริกมลศิลป์ และอาจารย์ธีรพงษ์ พงษ์เพ็งเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning ในยุคดิจิทัล" ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 57 ห้อง 5724
อาจารย์ภัสรา สิริกมลศิลป์ และอาจารย์ธีรพงษ์ พงษ์เพ็งเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning ในยุคดิจิทัล" ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 57 ห้อง 5724

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-03-16 11:26:38


อาจารย์ภัสรา สิริกมลศิลป์ และอาจารย์ธีรพงษ์ พงษ์เพ็งเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning ในยุคดิจิทัล" ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 57 ห้อง 5724 #ssru

Ms.Patsara Sirikamonsin and Mr.Teerapong Pongpeng, lecturer of Innovation Management participated in the workshop training “ The development of Hybrid Learning in digital era” on Friday, 3 February 2023, at Suwaphat Niwet meeting room, building 57, Faculty of Management Sciene.