หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมวิพากษ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวปฏิบัติอื่นๆ และรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
การประชุมวิพากษ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวปฏิบัติอื่นๆ และรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-03-17 11:18:22


การประชุมวิพากษ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวปฏิบัติอื่นๆ และรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

          ฝ่ายบริหารและแผนงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล รอดแจ่ม รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน จัดประชุมวิพากษ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวปฏิบัติอื่นๆ และรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์  สิทธิวรงค์ชัย  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธาน ในวันศุกร์ที่10 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ห้องประชุม 3729 ชั้น 2 อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร37) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พีชญาณัท  : ถ่ายภาพ/รายงาน