หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-09-06 13:46:56


วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ พร้อมด้วยรองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี  อาคาร 31  ชั้น 1