หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายบริการการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมขับเคลื่อนและผลักดันตัวชี้วัด
ฝ่ายบริการการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมขับเคลื่อนและผลักดันตัวชี้วัด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-05-11 12:16:14

ฝ่ายบริการการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมขับเคลื่อนและผลักดันตัวชี้วัด 

        วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566  ฝ่ายบริการการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยพันธ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดประชุมขับเคลื่อนและผลักดันตัวชี้วัด  ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น 2 อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร37)

พีชญาณัท  : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

Educational Services Division, College of Innovation and Management, arranged the meeting to drive and impel indicators 

   On Monday, April 24, 2023. The Educational Services division, College of Innovation and Management, led by Asst.Prof. Hathaipan Soonthornpipit, deputy dean for Academic Affairs and Networking arranged the meeting to drive and impel indicators 

at the College of Innovation and Management's meeting room on the second floor, Hemawadee Phithak, building 37, Suan Sunandha Rajabhat University.

Photos and Reported by Peechayanut kontongkum 

The College of Innovation and Management's Public Relations team