หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดี ว.นวัตกรรมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชำนิ นิลอรุณ
คณบดี ว.นวัตกรรมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชำนิ นิลอรุณ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-10-06 14:57:30

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชำนิ  นิลอรุณ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา