หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมหารือแนวทางการผลักดันให้นักศึกษาต่างชาติสำเร็จการศึกษา
การประชุมหารือแนวทางการผลักดันให้นักศึกษาต่างชาติสำเร็จการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-05-11 14:10:08

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมหารือแนวทางการผลักดันให้นักศึกษาต่างชาติสำเร็จการศึกษา  โดยเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น.