หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Gen-Ed Releases 2023 การเปิดตัว การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ และ FlexSpace (New Learning Platform )
Gen-Ed Releases 2023 การเปิดตัว การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ และ FlexSpace (New Learning Platform )

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-05-11 14:14:51

Gen-Ed  Releases 2023   การเปิดตัว การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ และ FlexSpace (New Learning Platform )

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมงาน Gen-Ed  Releases 2023   การเปิดตัว การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ และ FlexSpace (New Learning Platform ) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดย สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พีชญาณัท  ก้อนทองคำ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ