หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพุทธศักราช 2565
คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพุทธศักราช 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-09-12 14:47:58


คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพุทธศักราช  2565  ณ หอประชุมสิริวรปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  อ.เมือง จังหวัดนครปฐม  

#SSRU