หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับ นักศึกษาโรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับ นักศึกษาโรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-11-22 09:02:41วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ดร.ปรรณวัฒน์ ชูวิเชียร อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับ นักศึกษาโรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยทางนักศึกษาโรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และให้ความสนใจในการเข้าศึกษาต่อของกำลังพลในสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง

#SSRU #CIMSSRU