หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการค่ายผลิตผลงานวิชาการประเภทตำรา เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการค่ายผลิตผลงานวิชาการประเภทตำรา เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-05-11 12:21:11

โครงการค่ายผลิตผลงานวิชาการประเภทตำรา เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566  

       วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม รองคณบดีฝ่ายบริหาร จัดโครงการค่ายผลิตผลงานวิชาการประเภทตำรา เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566  ในวันที่ 27-28 เมษายน 2566 โดยมี ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (3729) 

พีชญาณัท  ก้อนทองคำ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

Academic Work Production Camp Project for Academic Position Application in the Fiscal Year 2023

College of Innovation and Management led by Asst.Prof.Dr.Chumpon Rodjam, deputy dean for Administration and Planning arranged the project of Academic Work Production Camp Project for Academic Position Application in the Fiscal Year 2023 between 27-28 April 2023 by 

Asst. Prof. Dr. Cholpassorn Sitthiwarongchai, Dean of the College of Innovation and Management as a president to open the ceremony at 3729 meeting room, of the College of Innovation and Management.

Photos and Reported by Peechayanut kontongkum 

The College of Innovation and Management's Public Relations team