หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และคณาจารย์ เข้าร่วม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และคณาจารย์ เข้าร่วม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-10-17 14:51:24วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และคณาจารย์ เข้าร่วม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)โดยมี    ผศ.ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานพิธี ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4

#SSRU