หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายกสภา มรภ.สวนสุนันทา แสดงความยินดีกับบัณฑิต ขอให้ภูมิใจในตนเองและภูมิใจในความเป็นสวนสุนันทา
นายกสภา มรภ.สวนสุนันทา แสดงความยินดีกับบัณฑิต ขอให้ภูมิใจในตนเองและภูมิใจในความเป็นสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-09-15 16:04:36


นายกสภา มรภ.สวนสุนันทา แสดงความยินดีกับบัณฑิต ขอให้ภูมิใจในตนเองและภูมิใจในความเป็นสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Rajabhat Talk เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ในวาระที่บัณฑิตของ มรภ.สวนสุนันทาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรว่า “สวนสุนันทา” จะพลิกโฉมเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ เป็น Smart university สร้างฐานความรู้ใหม่ มีการเรียนการสอนออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ เพื่อผลิตบัณฑิต คนรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดแรงงาน

 และได้กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีนี้ว่า 

“ ขอแสดงความยินดี กับ บัณฑิตสวนสุนันทาทุกท่าน ให้มีความภาคภูมิใจในตัวเอง ภาคภูมิใจในการเป็นบัณฑิตสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยนอกจากจะสร้างให้คุณเก่งแล้ว เรายังสร้างให้คุณเป็นคนดี ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย คือ ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม ขอให้พวกเราตระหนักและยึดมั่นในสิ่งนี้ 

คุณคือเมล็ดพันธุ์ที่งดงามของแผ่นดิน ไปตก ณ ที่แห่งไหน ขอให้สว่างไสว ณ ที่แห่งนั้น

ขอให้ยึดมั่นและภาคภูมิใจในสวนสุนันทา”