หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-08-18 11:20:49


วันที่ ๑๗ ส.ค.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น.รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น๕ 

#SSRU