หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมพิธีการฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2565
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมพิธีการฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-09-02 16:29:39


วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมพิธีการฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2565 มหาวิทยาลัยราชถัฏสวนสุนันทา (ซ้อมใหญ่) โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีฯ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พีชญาณัท , ชนะอัญญ์  : รายงาน/ถ่ายภาพ

#SSRU