หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดี นำทีม ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference 2023 (ICMIESS) ณ University of the Ryukyus, OKINAWA, Japan
คณบดี นำทีม ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference 2023 (ICMIESS) ณ University of the Ryukyus, OKINAWA, Japan

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-05-11 13:49:24

คณบดี นำทีม ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ    International Conference 2023  (ICMIESS) ณ  University of the Ryukyus, OKINAWA, Japan 

          1-2 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์  สิทธิวรงค์ชัย คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference 2023  (ICMIESS)  ณ  University of the Ryukyus, OKINAWA, Japan 

พีชญาณัท  ก้อนทองคำ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ