หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ต้อนรับนักศึกษาจีนในความดูแลและให้คำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์
ต้อนรับนักศึกษาจีนในความดูแลและให้คำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-03-17 11:01:19

ต้อนรับนักศึกษาจีนในความดูแลและให้คำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์

วันที่ 9 กพ. 2566 เวลา 14.00 น. ดร.เฉลิมพล ทัพซ้าย อาจารย์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ  ต้อนรับนักศึกษาจีนในความดูแลและให้คำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่น 2