หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2566
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-03-17 12:00:02


การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2566

         วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.  อาจารย์ ดร.สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม สุวรรณเดช  เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5


พีชญาณัท  : ถ่ายภาพ/รายงาน