หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมหารือแนวทางการออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
ประชุมหารือแนวทางการออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-10-31 17:24:24


วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565  เวลา 09.30 น. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ จัดประชุมหารือแนวทางการออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสาวน้ำทิพย์ กลีบบัวบาน หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร37)

On Thursday, October 20, 2022, at 09.30 a.m., the College of Innovation and Management, led by Asst. Prof. Dr. Cholpassorn Sitthiwarongchai, Acting Dean of the College of Innovation and Management, will hold a public event. Meetings were held at the College of Innovation and Management Meeting Room Hemawadee Phithak Building with Ms. Namthip Kleepbuaban, Head of the Office, and staff to discuss the guidelines for the issuance of guidance for public relations courses (Building 37)