หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุม ติดตามผลการดำเนินงานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุม ติดตามผลการดำเนินงานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-04-20 11:14:22

25 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุม ติดตามผลการดำเนินงานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร37)

พีชญาณัท : ถ่ายภาพ/รายงาน

www.cim.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th